Prosper – The Crash Course

Chris Martenson, de schrijver van het boek “Prosper” heeft een insteek vergelijkbaar met die van de schrijvers van deze blog. In deze “crash course” zet hij kort een serie aan problemen uit, die grote overlap heeft met onze visie. Zijn uitleg, al is deze nogal VS-centrisch, is duidelijk en vereist geen voorkennis. Het is waarschijnlijk vooralsnog één van de beste plekken om te beginnen met het begrijpen van de nabije toekomst.

Chris komt pas in hoofdstuk 26 met gesuggereerde oplossingen. Dit is echter precies waar wij de nadruk op gaan leggen op deze website. Immers, u bent hier omdat u al een gevoel heeft dat er ergens iets mis is.

Ik wil echter enkele duidelijke verschillen aanwijzen tussen onze visie en die van Chris Martenson.

  1. Chris kan een licht antinatalistische trek lijken te hebben met zijn uitspraken over groei. Hij heeft zelf een gezin, en zal het dus misschien ook niet zo bedoelen. Maar ik wil hier uitdrukkelijk benadrukken dat Europeanen zich niet hoeven te schamen om veel kinderen te hebben. Sterker nog ik zou u oproepen om dit te doen. Dit wegens twee redenen, ten eerste, Europeanen hebben een fertiliteit van 1.58, dit betekent dat de basis van onze populatie afneemt, niet toeneemt. Ten tweede, een minder industriële, meer biologische en arbeidsintensieve stijl van voedselproductie gecombineerd met een relatieve afname in consumptie van dierlijke producten staan met gemak een veel groter bevolkings-aantal toe binnen Europa.
  2. De Euro en ECB steekt anders in elkaar dan de Federal Reserve en dus zijn die delen van de serie ook minder relevant. Al ziet het systeem er in Europa in de basis er wel ongeveer hetzelfde uit. Er wordt ook hier een absurde hoeveelheid geld geprint waarmee staatsobligaties worden opgekocht.
  3. De totale- en energie-infrastructuur in Europa is enigszins meer menselijk en meer robuust. Hierover zal ik nog een heel stuk meer schrijven, maar om een ietwat ruw voorbeeld te geven, bij extreem dure benzine ligt vracht transport in New-York onmiddellijk plat terwijl Amsterdam altijd nog haar grachten heeft. Dit effect gaat een heel stuk dieper met bevolkingsdichtheden, treinen, riolen en nog veel meer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.